Észt nyelvtan

Észt nyelvtan

Tihti taevas tähti nähti
Tihti taevas nähti tähti
Tihti tähti taevas nähti
Tihti tähti nähti taevas
Tihti nähti taevas tähti
Tihti nähti tähti taevas
stb, stb.

AZ ÉSZT NYELVJÁRÁSAI ÉS RÉTEGEI

AZ ÉSZT NYELVJÁRÁSAI ÉS RÉTEGEI

Az észt irodalmi nyelv az északészt nyelvjáráson alapul. Az északészt mellett az ősi észt területeken másik nyelvet - a délészt nyelvet - is beszéltek, ami a másik nagy nyelvjáráscsoport alapja. Az alapnyelvek közötti különbségek ma is megjelennek a kiejtésben és a nyelvtanban is.

Az észt nyelv

Az észt nyelv

A mai Észtország területe az utolsó jégkorszak jégnyelveinek visszahúzódása után kb. 11 000 évvel ezelőtt már lakott volt, de a finnugor nyelvet beszélő népek csak kb. 3 500 évvel ezelőtt érkeztek meg ide és keveredtek a már itt élőkkel.  Az akkori emberek beszédének megértése nagy kihívást jelentene a mai észtek számára.

AZ ÉSZT NYELV SZÓKINCSE

AZ ÉSZT NYELV SZÓKINCSE

Az észt irodalmi nyelv szókincse igen gazdag, észak- és a dél-észt nyelvjárási területekről származó szavakat is tartalmaz. Éppen ezért az észtben különösen sok a szinonima. Az önálló szavak számát tovább fokozzák a különféle képzők használatával alkotott egyedi kifejezések.