Néphit

Néphit

Az észt néphitet pluralizmus jellemezte, ennek megfelelően sokféle szellemben és tündérben hittek, melyek nem álltak egymással alá-fölérendeltségi viszonyban. A szellemek a természet különböző területeit testesítették meg...

Életmód és szokások

Életmód és szokások

A parasztcsalád a földesúrtól kapott földbirtokot művelte, a földért cserébe köteles volt az uradalomnak haszonbért fizetni és robotot végezni...

 

Népi építészet

Népi építészet

A lakókörnyezetben elsődleges a paraszti építészet, melynek fejlődését a helyi természeti adottságok, bizonyos építőanyagok megléte és a gazdasági élet sajátosságai szabták meg.

 

RECEPTEK

RECEPTEK

Lazacleves, burgonyasaláta céklával, sörfondü húshagyókeddi kalácskák, mulgi ínyencségek ...

 

A halál

A halál

A halálhoz, mint szomorú és elkerülhetetlen eseményhez, számos jósjel kapcsolódott. Az általánosan elterjedt hiedelem szerint, ha valaki kopogtatást és zörgést hallott, az a halál előjele volt. ...

 

további cikkek