Néphit

Néphit

Az észt néphitet pluralizmus jellemezte, ennek megfelelően sokféle szellemben és tündérben hittek, melyek nem álltak egymással alá-fölérendeltségi viszonyban. A szellemek a természet különböző területeit testesítették meg...

Állatvilág

Állatvilág

Észtországban közel 15 000 rovarfajt és több, mint 3500 egyéb gerinctelen fajt írtak le. A legtöbb gerinctelen faj a Balti-tengerhez és az édesvizekhez kapcsolódik.

 

 

Növényvilág

Növényvilág

A kelet- és közép-európai növényföldrajzi provinciák határa Észtországon húzódik keresztül, így a növényzet 538 edényes faja és alfaja, vagyis a taxonok 35%-a itt éri el elterjerjedése északi, északkeleti vagy keleti illetve nyugati, délnyugati vagy déli határát.

 

A Balti-tenger

A Balti-tenger

Észtországot északról és nyugatról a Balti-tenger és annak részei - a Finn-öböl és a Rigai (Lív)-öböl határolja. Az ország felségvizeinek szélessége 12 tengeri mérföld, azaz kb. 22,2 km.

 

további cikkek