Észt nyelvtanulási kisokos

Észt nyelvtanulási kisokos

AZ ÉSZT NYELVRŐL

Az észt nyelv a finnugor nyelvcsalád balti-finn ágába tartozik, így szomszédos indoeurópai eredetű nyelveivel - orosz, lett, svéd - nem áll rokonságban. Az észt legalább annyira eltér egyik legközelebbi rokon nyelvétől, a finntől, mint az angol a fríztől. 

Manapság az észt az egyik legkisebb nyelv, ami a teljes államiság funkcióit hordozza. Észtül tanítanak az általános iskolától az egyetemig, ez a modern tudomány (molekuláris biológia, csillagászat, infotechnológia, szemiotika stb.) nyelve. Észtül beszélnek a hadseregben, a színházban, a repülésirányításban, a médiában - egyszóval az élet minden területén. Az észt az Észt Köztársaság egyedüli hivatalos nyelve.

A világban közel 1 100 000 fő beszél észtül, közülük 950 000 él Észtországban, a többi közel 150 000 szétszóródott a világban (Svédországba, Kanadába, az Egyesült Államokba, Oroszországba, Finnországba, Németországba stb.).

Az észt magánhangzókban gazdag nyelv, így szép, dallamos hangzású. Latin abc-t használ, kiejtése és bizonyos nyelvtani szerkezetei sokban hasonlóak a magyarhoz, így a szavak és a grammatika néhány része viszonylag könnyen tanulhatóak a magyar anyanyelvi beszélő számára.

Egyéb érdekességek az észt nyelvről itt olvashatók.

EGYETEMI KÉPZÉS

Észt szak

Magyarországon egyedüliként az ELTE Bölcsészettudományi Karán, a Finnugor Tanszéken lehet észt szakon tanulni. 2021 őszétől 4 féléves specializációként vagy diszciplináris minorként vehető fel az észt nyelv és kultúra, a tanulmányok mester- és doktori képzésben folytathatók. A képzések során a nyelvórákon kívül történelmi, irodalmi, kulturális és nyelvészeti ismeretekre tesznek szert a hallgatók. Speciális órák keretében (mű)fordítási ismeretek is megszerezhetők.

Az észt szakos órákat már 25 éve Észtországból küldött (magyarul is tudó) anyanyelvi lektor és észtül is kiválóan beszélő, elismert magyar oktatók tartják, de gyakran érkeznek vendégtanárok is Észtországból. A csoportok alacsony létszámúak (általában 10 fő alattiak) és lehetőség van egyéb finnugrisztika, illetve finn témájú órákba is belehallgatni. 

Az észt szakos diákok 5 hónapos észtországi részképzését (Tartuban vagy Tallinnban) államközi szerződés garantálja. Ezen kívül észt állami ösztöndíjak is pályázhatók:

  • Estophilus: 1-5 hónap kutatás, anyaggyűjtés céljával (bármilyen Észtországot érintő témában) pályázhatják alapképzésben résztvevő végzős, mesterszakos, illetve doktorandusz hallgatók 

  • Dora Pluss: rövid tanulmányút és egyetemi részképzés céljával mesterszakos és doktori iskolák diákjai számára elérhető

  • Téli és nyári egyetemek, kurzusok: a University of Tartu és a Tallinn University 1-4 hetes nyelvkurzusai több szinten, angol vagy finn tanítási nyelven.

Lehetőség van Erasmus valamint Campus Mundi ösztöndíjakkal is észtországi egyetemek észt szakjain tanulni.* 

Az ELTE Finnugor Tanszéke nemzetközileg is elismert észt tudományos műhelyként és kutatóközpontként működik. A hallgatók számára gyakran adódnak (észtországi) kutatási, publikációs, konferencia részvételi és szervezési lehetőségek. A tanszéki közeg barátságos, támogató, sokszínű, a diákélet igen aktív. 

A budapesti egyetemen nagy hagyománya van az észt oktatásnak, hiszen 1872-ben alapították meg a Finnugor Tanszék elődjét, ahol már akkor is figyelmet kapott az észt nyelv és kultúra, szakmai kapcsolatok alakultak a magyar és az észt szakemberek között, 1938-ban pedig észt anyanyelvi lektor is tevékenykedett itt. Rendszeressé az 1960-as évek második felétől vált az észt nyelvoktatás, melyet lassan egyéb esztológiai témájú órák is kiegészítettek. Az 1994/95-ös tanévben kezdődött az Észt program (szakos kritériumok alapján), mely 1999-től önálló szakként működik. 

"Észtország és az észt kultúra lenyűgöző, érdekes és értékes: egyszerre modern és hagyománytisztelő. Bár idegen nyelven is bőven lehet róla tájékozódni és Észtországban akár a mindennapi életben is jól el lehet boldogulni észt nyelvtudás nélkül, mégis érdemes közelebbről is megismerkedni az észt nyelvvel. Már csak azért is, mert igazán különleges és szép nyelv, ráadásul magyar anyanyelvűként különösen izgalmas megtanulni. Ehhez a hazai lehetőségeken kívül kiváló ösztöndíjak is rendelkezésre állnak, egy pár külföldi hónap és egy kevésbé ismert nyelv pedig a cv-ben is jól mutat." - Nóra, észt szakos egyetemi hallgató

További egyetemi észt órák

Az ELTE BTK Finnugor Tanszékén meghirdetett észt szakos órák bármelyikét minden ELTE polgár szabadon felveheti, illetve más egyetemek hallgatói is csatlakozhatnak az észt témájú kurzusokhoz.

A Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetében is működik észt kutatóműhely. Itt finnugor nyelvész oktatja az uralisztikai tárgyakat és az észt nyelvet, melyek egy-egy félévet ölelnek fel. A kurzusok jelenleg a magyar alapszakon és az osztatlan tanárképzésben tanuló hallgatók számára érhetőek el, de a közeljövőben valószínűleg szabadon felvehető tárgyként más szakos diákok is látogathatják majd az órákat. Lehetőség van finnugor nyelvészeti és észt nyelvi témakörökben szak- és tudományos diákköri dolgozatok elkészítésére. 2023-ra Veszprém nyerte el az Európa Kulturális Fővárosa címet, amely címet egy évvel később éppen Veszprém testvérvárosa, Tartu vesz át. A veszprémi programtervezetben szerepel az észt nyelvet, Észtországot népszerűsítő előadás.

Károli Gáspár Református Egyetemen észt nyelvészprofesszor dolgozik, akit észt nyelvészeti témákkal és bármilyen észt nyelvvel kapcsolatos kérdéssel, kéréssel lehet megkeresni emailben ezen vagy ezen a címen. 2024 februárjában induló kezdő észt kurzus.

Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékén a jelentkezők számától függően indulnak kezdő észt nyelvi kurzusok.

EGYÉB NYELVTANULÁSI LEHETŐSÉGEK

Az Észt Intézet heti 1 alkalommal észt nyelvtanfolyamot tart alapfokú és haladó szinten. A kurzusok általában ősszel és tavasszal kezdődnek és észt anyanyelvű, magyarul is beszélő nyelvtanár vezetésével zajlanak.

Az észt nyelvtanulást folyamatosan frissített, átdolgozott, többnyelvű (általában angol, német, finn, orosz) szójegyzékkel ellátott nyelvtankönyvek segítik, de létezik kifejezetten magyaroknak összeállított anyag is (Anu Kippasto - Nagy Judit: Észt nyelvkönyv).  Hasznos még az online is elérhető magyar-észt-magyar szótár és további egy- és kétnyelvű szótárak, a különféle nyelvi szoftverek, valamint az Észt Nyelvi Intézet oldaláról elérhető egyéb anyagok.

Az észtek a nyelvoktatásban is használják a digitális fejlesztéseket. Több, nyelvtanárok által összeállított, interaktív, hasznos gyakorlati tudást adó, önállóan is használható online észt nyelvoktató és gyakorló felület is készült. Ezek a jópofa, könnyen kezelhető oldalak teljesen kezdő szintről indulnak, általában angol vagy orosz nyelvű segédlettel.

Az észt nyelvvel való megismerkedéshez ajánljuk az Észt Intézet mini nyelvleckéit is, melyekre különféle rendezvényeinken kerül sor: az évente megrendezett, tavaszi Észt Héten, az őszi Észt nyelvi héten és az Európai Nyelvi Koktélbárban biztosan lehet csatlakozni a bemutatóórákhoz. 

Aki Észtországban tanulna esztológiát, annak a Tallinn University angol képzési nyelvű Estonian Studies MA szakát ajánljuk, ahová nem észt anyanyelvű diákokat várnak.

Az észtországi angol nyelvű felsőoktatási képzésekről itt lehet olvasni

 

*Az Erasmus, Campus Mundi és egyéb lehetőségekről a magyarországi egyetemek tudnak felvilágosítást adni.