KÖZÉPKOR (kb. 1200-1558)

KÖZÉPKOR (kb. 1200-1558)

Középkornak a mai Észtország esetében a 13. század elejétől a 16. század második feléig, vagyis a keresztény hitre térítés kezdetétől a livóniai háborúig tartó időszakot tekinthetjük.

 

Kereszténység

Kereszténység

Az észteket német és dán papok keresztelték meg, túlnyomórészt a 13. század második és harmadik évtizedében...