Maarja Kangro: Az ösztöndíjas

Maarja Kangro: Az ösztöndíjas

"... és ekkor megfordult a hölgy. 60 körüli lehetett, feszes arcával egy pintyre emlékeztetett.
– Micsoda?! – horkantotta. – Ez meg milyen film volt?
– Ööö… észt film – mosolyodott el tétován Mario.
Én, aki gyakran azokat a labdákat is lecsapom, amelyeket nem kellene, próbáltam gyorsan kitalálni, milyen mondatokkal foglaljam össze a film értelmét, de mielőtt a végére értem volna, az asszony újra felcsattant: – Észt film! Na persze! Akkor az nem is igazi film. Még hogy Észtország! Nincs azoknak semmi kulturális hagyományuk, ez nyilvánvaló.
Mario rebegtette a hosszú szempilláit és mosolygott. Én is somolyogtam, kétségkívül mulattatónak találtam a helyzetet.
– És ezek még egész Balti filmnapot rendeznek. Olyan országokat hoznak ide, ahol évszázadokig nem volt igazi kultúra. Ugyan mit mutathatnának ezek nekünk? Vagy maguk szerint?"

Maarja Kangro (1973, Tallinn)
A művész-irodalmár családból származó Maarja Kangro anglisztikát és irodalmat tanult a Tartui Egyetemen. Műfordítói tevékenysége jelentős, olyan nagy nevektől fordított észtre, mint Umberto Eco, Bertolt Brecht vagy Hans Magnus Enzensberg. Kangro egyértelműen generációjának egyik legizgalmasabb hangja: mély gondolatiság, könnyed intelligencia, fanyar, metsző és zavarbaejtő humor jellemzik. Fáradhatatlan fordítói munkája, librettói, prózája, versei és gyermekirodalmi alkotásai Észak-Kelet Európa figyelemreméltó és nemzetközileg elismert irodalmi figurájává emelik, aki otthonosan mozog a kontinens kurrens irányzataiban. Írásai már Németországban és Olaszországban is hírnevet szereztek neki. Reméljük, hogy összetéveszthetetlen stílusa a magyar olvasókat is magával ragadja!

Tóth Csilla nyersfordítása alapján szerkesztette: Márkus Virág és Segesdi Móni
A fordítást az eredetivel egybevetette:
Reet Klettenberg
Megjelent a 8. Észt hét alkalmából
2015 márciusában