Jan Kaus breviárium

Jan Kaus breviárium

"A ház padlásán volt egy kis zug, ott aludtak mind, összezsúfolódva. Ma már tanárok, politikusok, tudósok, újságírók. Faházillat, ilyen szaga csak a tallinni faházaknak van. Együtt volt itt az ötvenkilencedik szélességi fok sötétsége, az eső, a tenger, a pincék brikettje, amely mintha csak az alapzat alól, a talajból bukkant volna elő, régi újságok a tapéta alatt, nagyanyák gyermekkora, hajszálvékony repedések a porcelánon. Ő művésznek készült, de másként alakult. A ház mögött park volt – máig ott van –, hajdani temető, mögötte nagy ívben kanyarodó vasúti sín, aztán már a tenger. A város széle, a világ pereme. Úgy jártak oda, mint vidékre. Mint haza."

Jan Kaus (1971) megkerülhetetlen szereplője az észt kulturális életnek. Eredetileg pedagógiát és filozófiát tanult a Tallinni Egyetemen, manapság zenél egy indie-pop bandában, angolból és finnből fordít, időnként a képzőművészetbe is belekóstol, de mindenek felett pedig ír. Prózát, verset, dalszöveget, kritikát, librettót, tankönyvet, esszét és értekezést. Irodalmi szövegeit és publicisztikáját átszövik korunk Észtországának társadalmi problémái, melyeket pontosan és frissítő iróniával tár elénk. „Lenyűgöz a perspektíva, hogy íróként nincs "saját hangom", tehát a többiekétől világosan elkülöníthető, állandó, újra és újra ismétlődő beszédmódom. Mindig úgy éreztem, hogy az irodalom a nagyfokú szabadság terepe, és ezen a tájon a nyelvben kóborolva élhetem meg a szabadságomat” – állítja. Magyarul ez az első önálló kötete.

Szerkesztette: Márkus Virág, Reet Klettenberg, Segesdi Móni
Ötlet, tördelés, borító: Lőrincz Gergely
Illusztrálta: Asko Künnap
Fordította: Lengyel Tóth Krisztina, Márkus Virág, Nagy Angéla, Patat Bence, Segesdi Móni
Lektorálta: Reet Klettenberg, Segesdi Móni
Kiadja: Magyarországi Észt Intézet, Pluralica