Felnőttoktatás és ismeretterjesztés

Felnőttoktatás és ismeretterjesztés

ISMERETTERJESZTÉS

Az általános ismereteket oktató intézmények mellett Észtországban egy sor ismeretterjesztő intézmény is működik...

ahol elsősorban a személyiség fejlődését elősegítő tudást, ismertet és értékeket lehet elsajátítani.

Az állami kezelésben lévő ismeretterjesztő intézményeket részben állami forrásokból finanszírozzák, az önkormányzatiak az önkormányzat költségvetéséből kapnak kiegészítést, de mindezek mellett működésükhöz egyéb forrásokat is felhasználhatnak, mint például a tandíj, a különféle célalapítványok támogatásai, adományok, költségtérítéses szolgáltatások stb.

Ismeretterjesztési, ismeretkiegészítési céllal működnek zenei, művészeti és összművészeti (zenei, művészeti és tánc-) iskolák, melyekben közel 10000 tanuló tanul. Önkormányzati és magán-sportiskolákban 24000 fiatal 50 féle különböző sportágat gyakorolhat.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA AZ ISKOLÁKBAN

(hamarosan)

FELNŐTTOKTATÁS

A felnőttoktatást egy 1993-ban elfogadott és 1998-ban kiegészített törvény szabályozza, amelyben meghatározták a felnőttoktatás lehetőségeinek megteremtésében az állam, a helyi önkormányzat és a munkaadó kötelezettségeit, rögzítették a tanulmányi szabadsággal és a finanszírozással kapcsolatos elsődleges célokat.

Állami költségvetésből támogatják a pedagógusok és a közalkalmazottak továbbképzését, a felnőttoktatással kapcsolatos kutatásokat, a tudományos ismeretterjesztő társaságok tevékenységét, a munkanélküliek oktatását és az esti és távoktatási formában működő oktatást.

A Személyi Jövedelemadó-törvényben (1993) határozták meg azokat a kedvezményeket, amelyeket a munkavállalóit iskoláztató munkaadó és az oktatásra költő  magánszemély vehet igénybe.

Felnőttoktatással foglalkozó részlegeket csaknem minden szakoktatási intézményben és egyetemen találhatunk, de sok az önszerveződő felnőttoktatási egyesület is.