Elvihető könyvek

Elvihető könyvek

Helyszűke miatt szeretnénk szabad elvitelre felajánlani azon könyveinket, amelyekből több példánnyal rendelkezünk.

A könyvekért hétköznap 10 és 5 óra között lehet bejönni az irodánkba, kérjeük, hogy előző nap levélben vagy telefonon egyeztessetek. 

•„Eesti Vabariik 90 sündmused ja arengud”, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2008

•Magus Ilmjärv „Hääletu alistumine: Eesti Läti ja Leedu välispoliitilise orientasiooni kujunemine ja iseseisvuse kaotus” 1920. Aastate keskpaigast anneksioonini, Kirjastus Argo, 2004ggõ

•Lauri Mälksoo „Nõukogude annekisoon ja riigi järjepidevus: Eesti, Läti ja Leedu staatus rahvusvahelises õiguses 1940.a- 1991.a ja pärast 1991.a”, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005

•„Valge Raamat Eesti rahva kaotusest okupatsioonide läbi 1940-1991”, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005

•2 |2014|Looming, 2014, Eesti Kirjanike Liit

•„Ungari-Eesti Prefiksverbide sõnastik/ Magyar-Észt igekötős szótá”r, Biblioteca Studiorum Hungaricum in Estonia, Tartu, 1999

•Piret Kerem, „Sõnastik inglise- eesti”, As Ilo, 1991

•Jüri Pihl „Eesti- horvaadi vestlussõnastik”, 2012, Valgus

•K. Abens „Eesti- läti sõnaraamat”, Liesma, Riga, 1967

•Jaan Kaplinski „ Luuletusi 1995-1997”, Vagabund, 1998

•Rein Tootma „Tulnukad ja kratid”, Virgela, Tallinn, 1997

•Enn Kippel „Meelis” Hans Heidemanni nimeline trükikoda, Tartu, 1961

•Ahto Levi „Halli hundi päevik”, Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn, 1973

•Sören Olsson, Anders Jacobson „Bert ja austajad”, Hotger, Tallinn, 2002

•Kristiina Ehin „Emapuhkus”, Kirjastus Pandekt, 2009

•Maimu Berg „Unustatud inimesed” , Tuum, 2007

•Harriet Beecher-Stowe „Tamás bátya kunyhója”, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1965

•„The White Book Losses Infected on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991”, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005