Egyéb nyelvű oktatás

Egyéb nyelvű oktatás

Az általános és gimnáziumi oktatási törvény szerint a tanítás nyelve általánosan észt, de egyéb nyelv is választható.

Erről döntést az önkormányzati kezelésű iskolák esetében az önkormányzati testület, állami kezelésű iskola esetében az Oktatási Minisztérium hoz. Az iskola-előkészítő nevelő intézményekben használt nyelvet a helyi önkormányzati testület határozza meg, de a gyermekcsoportokban egyszerre csak egy nyelv alkalmazható. Az általános oktatási intézményekben az osztályok egy része vagy egy csoport tanulhat más tannyelven is (két tannyelvű oktatási intézmény).

Az 1997/98-as tanévben a 730 iskolából 596 észt tannyelvű , 111 orosz tannyelvű és 23 észt és orosz kéttannyelvű volt. Észt nyelven a nappali tagozatos alap- és középfokú oktatási intézményekben 151478, az orosz nyelvűekben 66023 tanuló tanult. A szakközépiskolákban minden harmadik tanuló orosz tannyelvű, a felsőoktatási intézményekben arányuk 14%. 1990-től működik Tallinnban orosz tannyelvű Zsidó Iskola, 1992-ben pedig az egyik tallinni iskolában megkezdte tanulmányait az első ukrán tannyelvű osztály.

A kisebbségi kultúrális egyesületek működtetnek iskolákat és nyelvtanfolyamokat is, ahol az anyanyelvet, az anyaország kultúráját és történelmét lehet megismerni.

Egyes - bizonyos nyelvek emelt szintű oktatására specializálódott - általános képzésű iskolákban, a nyelvórák mellett egyes tárgyakat angol, német, francia vagy orosz nyelven tanítanak.

Az Észtországban jelenleg működő orosz iskolák a szovjet időkben alapított iskolák utódai, ahol a szovjet kerettantervek alapján kezdték meg az oktatói munkát, orosz taneszközöket és tankönyveket használnak. Az oktatási reform fontos feladata az orosz iskolák integrálása az egységes észt oktatási rendszerbe, hogy az itt végzők az iskola befejezése után  rendelkezzenek az észt társadalmi életben szükséges nyelvtudással.

Az általános- és középiskolai törvény kimondja, hogy minden egyéb tannyelvű általános iskolában végzőnek olyan szintű észt nyelvtudást kell biztosítani, amivel igény esetén észt nyelven folytathatja tanulmányait. A törvényben rögzítettek megvalósítása érdekében 1998. januárjában a kormány elfogadta az Egyéb nyelvű iskolák fejlesztési tervét, ami új tanterv alkalmazása mellett különösen nagy figyelmet fordít az észt nyelv tanítására és az egyéb tannyelvű iskolák tanári karának továbbképzésére.

(Fotó: Katrin Tombak)